Gegevens
Sarina Dekker Photography
KVK 73469475
http://www.sarinadekker.com
sarinadekkerphotography@gmail.com


Bij het boeken van een fotoshoot of bruidsreportage gaat de klant automatisch (stilzwijgend) akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.


Sarina Dekker Photography houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Algemeen
De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel
materiële schade veroorzaakt voor, tijdens en na de fotoshoot.
Het is niet mogelijk Sarina Dekker photography een schadeclaim op te leggen.
De fotograaf, Sarina Dekker, behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken
ten alle tijden aan te passen.
Bij het boeken van een fotoshoot (Love, zwangerschap, new born, familie, branding of CV), gaat de klant automatisch akkoord, al dan niet stilzwijgend, met deze voorwaarden.

Fotoshoot
Love, zwangerschap, new born, familie, branding of CV
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden
schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.


Betaling
De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na
afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er is betaald.
Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.
Na de fotoshoot zullen binnen 5 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd.

Bruidsreportage
Om een datum definitief vast te zetten, wordt een voorschot betaald. Wanneer deze is voldaan, is de datum definitief gereserveerd voor de desbetreffende klant. Het overige bedrag dient twee weken na de trouwdatum te zijn voldaan. De klant ontvangt pas de foto’s als het volledige bedrag is betaald. De eventuele bijkomende kosten van het album dient te zijn voldaan uiterlijk 14 dagen na het versturen van de factuur.


Annulering
In geval van ziekte of annulering door Sarina Dekker Photography wordt er gezorgd voor een vervangende fotograaf. Bij annuleringen van een bruiloft door de klant, onder welke omstandigheden dan ook, worden de reserveringskosten/aanbetaling niet terug geboekt naar de klant. Indien de klant 6 maanden voor de bruiloft annuleert dient er 25% van de volledige factuur te worden voldaan. Indien de klant 3 maanden voor de bruiloft annuleert dient er 50% van de volledige factuur te worden voldaan. Indien de klant binnen 24 uur voor de bruiloft annuleert dient de volledige factuur te worden voldaan. Bij annulering door corona, mag de klant eenmalig de bruiloft kosteloos verzetten naar een andere datum in hetzelfde jaar of het jaar daarop. Kan Sarina Dekker Photography niet op de nieuw gekozen datum dan worden de reserveringskosten/aanbetaling niet teruggeboekt naar de klant.


Levertijd
De foto’s worden binnen 10 weken na de bruiloft geleverd in een online galerij. De galerij is privé en doormiddel van een wachtwoord alleen door het bruidspaar te bekijken en te delen.
Het ontwerp van een eventueel trouwalbum ontvangt het bruidspaar online en is naar wens aan te passen. Het bruidspaar mag maximaal twee keer gebruik maken van een revisie. Na goedkeuring wordt het album besteld met een levertijd van 4-6 weken. Het album wordt per post naar het bruidspaar verstuurd. Er dient zorgvuldig om te worden gegaan met het album en Sarina Dekker Photography biedt geen garantie op het album.
Bewaar de ontvangen foto’s altijd op meerdere locaties. Bijvoorbeeld op een externe harde schijf en in een cloud. Sarina Dekker Photography bewaard minimaal 1 jaar de bestanden en is niet verantwoordelijk voor het verlies van de bestanden van de klant. De klant in ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de bestanden.

Social Media

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Sarina Dekker Photography toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden,
waaronder, doch niet uitsluitend blog, portfolio, sociale media, wedstrijden, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten.
Mocht hier niet mee akkoord worden gegaan, dan dient dit schriftelijk aan te worden gegeven.

Sarina Dekker Photography zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan
een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd
toestemming worden gevraagd.
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. .
De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij
publicatie op sociale media kanalen of elders op internet.
Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook
bijsnijden.
Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële)
bedrijven zonder toestemming.

Privacy
Sarina Dekker Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.)
doorgeven aan derden of openbaar maken.

Stijl van fotograferen en bewerken
Sarina Dekker Photography levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl. Er worden geen beelden op verzoek in een andere stijl bewerkt.
Sarina Dekker Photography levert onder geen beding RAW bestanden.